Inzending Carnavalissima 2018-2019

Ook dit jaar hebben we weer ons best gedaan om zelf een carnavalsnummer te schrijven,
alles is zelf gemaakt van tekst tot melodie lijn en instrument keuze.
We zijn  ook hard bezig met de choreografie zodat er ook een show gehalte in aanwezig is.
 
Klik hier voor het liedje te horen
 
 

“Carnaval is ozze drug”
 Lala lala la laaa lala lala la laaa lala………
Refrein:
Joa vur niks gèt hiej de zon op, en vur niks zakt ze trug.

Do mèj wil ich hiej och blieve, guj ich nè noa hoe-wes trug.
Strofe 1:
Van zonnig tot diensig is het carnaval, van op de Burg tot oan de Wal.

Ieder-ien stut dan wèr langs de boan, want de stoet die keumt eroan.

’t Schwoanste pèkske hoale we wèr oe-et de kast, makt nie oe-et of het nog past.

Po-lo-naise duun we dan wèr dur de stroat, gèt er mèr van oe-et het wèrt wèr loat!

Refrein:
Joa vur niks gèt hiej de zon op, en vur niks zakt ze trug.

Do mèj wil ich hiej och blieve, guj ich nè noa hoe-wes trug.

Joa vur niks gèt hiej de zon op, en vur niks zakt ze trug.

Gut mèr drèj daag op ouwe kop stoan, car-na-val is ozze drug!

Strofe 2:

Do keumt de Preens mèj ziene road, ziet um us doe-en ’t kan gènne koa-wet.

We sloe-wete diensigs aaf mèj ut afsloe-wetbal, komt mèr us aaf, dè gèft unnen knal!

Ge kunt ur danse tot ’s meurreges vruug, want ow bie-jen wèrre tog nè muj.

Zet die drèj daag ow zurrig oan de kaant, Hamet ut plezantste stadje van ut land.

Lala lala la laaa lala lala la laaa lala………

Refrein:

Joa vur niks gèt hiej de zon op, en vur niks zakt ze trug.

Do mèj wil ich hiej och blieve, guj ich nè noa hoe-wes trug.

(2x)

Joa vur niks gèt hiej de zon op, en vur niks zakt ze trug.

Gut mèr drèj daag op owwe kop stoan, car-na-val is ozze druuuuuuuuuuuuug.

      

Aftellen naar carnaval

Time left:
1 1 1 1
2 2 2 2
6 6 6 6
Days
2 2 2 2
1 1 1 1
Hours
2 2 2 2
1 1 1 1
Minutes

dagen

Lees hier het Teutegazetje 2018 online