Oud Prinsen 2016 - tot heden

       

2016 -Rik I

R. Beliën

´t Luliezer

2017- Roy I

R. Vaessen

Drei-toffel

2018 - Jordy I

J. Joosten

Dieégrol

2019 - Davy II

D. Weltens

Onderwiezer

       
       

 

     
       
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Aftellen naar carnaval

Time left:
1 1 1 1
3 3 3 3
6 6 6 6
Days
0 0 0 0
8 8 8 8
Hours
5 5 5 5
6 6 6 6
Minutes

dagen

Lees hier de Teutegazet 2019 online